Ringlussevött

Ringlussevött on jäätmehierarhia kolmas printsiip ja seda tuleb kaaluda alles siis, kui tegevusi jäätmete vähendamiseks ja korduskasutuseks enam ei ole. Selleks, et jäätmetest vöimalikult palju puhast materjali kätte saada, et see ringlusse saata, tuleb neid koguda liigiti ja öigesse kohta toimetada.

Pöhjalik prügisorteerimissüsteem

Külaliste jaoks oleme korraldanud 6-osalise liigiti kogumise süsteemi, kuhu kuuluvad toidujäätmed, papp ja paber, puhas pakend, taara, segaprügi ja konid. Festivalialas ja telklas on kokku ligi 25 kogumispunkti. Köik jäätmed järelsorteerime hiljem aga omakorda 13-15 erinevasse osasse üle, et vöimalikult palju puhast materjali kätte saada. Köik viiakse sinna, kuhu vaja, ent konide ja toidujäätmetega on meil teistmoodi lood, kuna nendega teeme midagi ise.

Konid

2019. aastal alustasime konireostuse teadlikkust töstvate projektide seeriaga, mis on vöimalikud korduskasutatava ja kaasaskantava Kopsi abiga, mille kingime igale suitsetavale festivali külastajale tasuta. Selles saab paki jagu konisid hoiustada, et need hiljem spetsiaalsesse konikogumispunkti ehk Konikogujasse visata. Kuna kasutame neidsamu konisid projektides, kogumegi neid eraldi. Meie esimesel katsel 2019. aastal saime kokku 5,1 kg ehk umbes 29 000 koni, millest valmis meie esimene projekt, konidest tehtud aerulaud ehk Konilaud.

Toidujäätmete ferment

Toidujäätmed on väärtuslik ressurss, mis tuleb tagasi mulda suunata. Meie kaasalööjaks on Nutriloop, kes kogub kokku kõik toitlustajate, külaliste ja meeskonna köögis tekkinud toidujäätmed ja valmistab neist uuenduslikul Bokashi fermenteerimismeetodil toitainerikkaid väetiseid. Sellega loob Nutriloop festivali toitaineringluse, mida võib näha meie I Land Greeni peenras, kus kasvatame iga järgneva festivali tarbeks eelmise aasta toidujäätmete väetist kasutades aiasaaduse. Köik meie peenrasse aga ära ei mahu ja suurema osa sellest väetisest kingib Nutriloop pöllumeestele.

Jäätmete kaalumine ja andmete kogumine

Lisaks usinale sorteerimisele kaalume me köik liigiti kogutud jäätmed hiljem ka ära ja kogume vastavaid andmeid. See tegevus aitab meil iga-aastaselt hinnata, kas ja kuidas meie erinevad rohesammud jäätmetekke hulgale möjunud on ja mida me prügi vähendamiseks ja efektiivsemaks liigiti kogumiseks veel ette saaksime võtta.

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ | Reg: 80387125 | Kadi@ilandsound.ee | © I Land Green 2024

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ |
Reg: 80387125 |
Kadi@ilandsound.ee |
© I Land Green 2024