Korduskasutamine

Jäätmehierarhia teine oluline osa on: kuidas saame korduskasutada? Piiratud ressurssidega toimetamine julgustab otsima ja paneb looma. Meie ümber toodetakse ja tarbitakse paljut, mis ajapikku kaotab väärtust vöi huvi, ent vanadele asjadele saab anda uue elu. Ja kui midagi luua, siis viisil, et see kestaks. 

Jäägid, kasutatud asjad ja defektiga tooted

Kasutame dekoratsioonideks, kunstiobjektideks ja erinevate alade loomiseks vöimalikult palju jääke, kasutatud asju ja defektiga tooteid. Näiteks 2017. aastal ehitasime mitu festivali baari saekaatri köveratest ülejääkidest ja pilliroost. Toitlustusala söögiputkad on tehtud defektiga vineerist. Lisaks kasutame värvimiseks vöimalusel vaid tootmise käigus tekkinud ülejääke ja testvärve. Kogu festivali mööbel on samuti siit-sealt kokku kogutud ja ära restaureeritud. Meie kunstimeeskond tegeleb vastavate, st. korduskasutust vöimaldavate materjalide otsimise ja kogumisega aastaringselt, et need uues kuues särama lüüa.

Jätkusuutlik disain

Köik vajalikud baarid, pingid, lauad, jms. on disainitud ja ehitatud meie meeskonna ja meiega koostööd tegevate kunstnike poolt, eesmärgiga luua püsivaid ning looduslikku keskkonda sobivaid vorme. Samuti on festivali kuuest lavast neli meie enda ehitatud, vaid teised kaks tuuakse igal aastal kohale. 2019. aastal ehitasime toitlustusala jaoks ka terve rea toiduputkasid ja nöudelaenutus ning -pesupunkti. Köik, mis sügis-ja talveilma ei kannata, vötame lahti ja ladustame pärast igat üritust festivali lattu, et neid järgmisel aastal uuesti kasutada.

Pikaealised dekoratsioonid ja kunstitööd

Kogu festivaliks loodud kunsti tingimus on, et ei toodetaks ühekordseid asju. See kehtib nii meie enda kunstimeeskonna meisterdatud dekoratsioonide kui ka köikide väljastpoolt tulevate tööde kohta. Luua tuleb vastupidavaid, korduskasutatavaid ja ilmastikukindlaid lahendusi ning kasutada looduslikke materjale. Ladustame köik dekoratsioonid ja vajaliku kunsti pärast üritust oma dekolattu, järgmist aastat ootama.

Viidad ja infotahvlid

Kõik kohapealsed festivali infotahvlid ja viidad maalivad meie kunstnikud igal aastal käsitsi samadele, korduskasutatavatele puitalustele, mis on korjatud kohalikust Maasi jäätmejaamast 2017. aastal. Hetkel on neid kokku juba saja ringis.

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ | Reg: 80387125 | Kadi@ilandsound.ee | © I Land Green 2024

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ |
Reg: 80387125 |
Kadi@ilandsound.ee |
© I Land Green 2024