Keskkonnaalased kommunikatsiooni-
tegevused

Ürituste vöimuses on anda positiivset eeskuju ja oma suure ulatuse töttu vöimalus inspireerida ning harida väga suurt hulka sihtgruppe. Seetöttu on keskkonnateadlikkusele suunatud eriprojektid saanud meie tegemiste neljandaks peamiseks valdkonnaks. 

  • Kas üritus hölmab tegevusi/teavitusi publiku keskkonnateadlikkuse töstmiseks? Kui jaa, siis kas ja kuidas selle tulemusi ka möödetakse (tagasiside küsitlused, jms.).

  • Kas korraldaja teeb keskkonnaalaseid kommunikatsioonitegevusi ka laiema avalikkuse seas? 

  • Kas korraldaja jagab oma ürituse rohetegevuste tulemusi avalikkusega? Nt. jäätmekogused, uued arengud, jms.

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ | Reg: 80387125 | Kadi@ilandsound.ee | © I Land Green 2024

PEREKOND PIIDIVABRIK MTÜ |
Reg: 80387125 |
Kadi@ilandsound.ee |
© I Land Green 2024